วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick off) กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน-ตอน สุนัขแมว โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒนา วรขัตติราชนารี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid02iihc9eZr1oxU6syPrssStmQyMHihdY96Rcy1SG2r2pCgccV4dQh2aCKZ9QkS9gF1l