วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายจู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดตั้งย่านวัฒนธรรม (Vietnam Town) ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid02Fc5KmEPDVYFm7qUTiobr8RAsEUAkG45B13mv1e5iWe6dSrfw6wTUqJZ6jkEbAw9Gl