วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมออกพัฒนาตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันกิ่งไม้หักไปหล่นทับสายไฟ บริเวณตลอดแนวถนนทัศนปทุมเขตเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid08SRa23KYuVn1sHTsGnLCCw66r2qBLWrXT4EBU21z5JvCeJn4FrpcfhmV5zEwqTGEl