วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0f5qGXDjvppY6nhk5bC7kQ7N5mK9R4TDCpnDwc8EXHCDWxk4nM47FyTMYMJNvWhiCl