วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

ดูภาพประกอบเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0YfpWKbaoa17itnSvdnEq8FMq9ZCmLVy54zPnLu31BSDLG4DAENar5fkGQUHQuwZ5l