ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทศบาลเมืองนครพนม ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านการสแกน QR...

วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม...

พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town โดยมีนายวันชัย...

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

เนื่องจากในขณะนี้ จังหวัดนครพนม กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก เทศบาลเมืองนครพนมมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน...

ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่เทศบาล...
วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม...

read more
พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี...

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

เนื่องจากในขณะนี้ จังหวัดนครพนม กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก เทศบาลเมืองนครพนมมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและป้องกันตัวเองให้กับพี่น้องประชาชน

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1FKMxyJO3ppy3gHnEwwZ0wuKiAVG9o5us

เยี่ยมชมลานพญาศรีสัตตนาคราช

เยี่ยมชมลานพญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าสำนักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง...

คลายล็อค…ถนนคนเดิน

คลายล็อค…ถนนคนเดิน

ถนนคนเดินนครพนม พร้อมเปิดให้บริการวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญ ดังนี้ 1. รักษาระยะห่าง....แผงไม่ควรยาวเกิน 2 เมตร แต่ละแผง ห่างกัน 1 เมตร ไม่มีเก้าอี้นั่งทาน มีเจลล้างมือ alcohal 70%...

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

“เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง” เกิดจากจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม...

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

เทศบาลเมืองนครพนม

ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 2096 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478) เดิมก่อตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นสถานธนานุบาลเมืองนครพนม (โรงรับจำนำ) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลมา ปลูกสร้างแห่งใหม่ที่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา จนถึงปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนของประชาชนส่วนมากจะปลูกสร้าง เรียงรายตามความยาวของแม่น้ำโขงมีเนื้อที่ประมาณ 3.23 ตารางกิโลเมตร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง นครพนม (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 หน้า 30 ตอนที่ 39ลงวันที่ 11 มีนาคม 2523) พื้นที่ของเทศบาลเมืองนครพนมได้คลอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงทั้งหมดตำบลอาจสามารถ และตำบลหนองญาติเป็นบางส่วน รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 24.125 ตารางกิโลเมตร

ช่องรับร้องเรียนของผู้สูงอายุ

    ช่องรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ กับนายกเทศมนตรี 

    ข้อความนี้จะไม่ถูกเปิดเผย

    แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองนครพนม

    https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill

    https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill