วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม...
พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี...
ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน ณ วัดน้อยโพธิ์คำ...
ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม...
วันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ชุมชนหนองแสง 2

วันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ชุมชนหนองแสง 2

วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดนักบุญอันนาหนองแสง...