อกเยี่ยมชมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

อกเยี่ยมชมสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566เวลา 11.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ สูงนารถ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสุพรรณี หล้าดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ออกเยี่ยมชมสถานศึกษาและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน...

read more
ออกพัฒนาตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ

ออกพัฒนาตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมออกพัฒนาตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และป้องกันกิ่งไม้หักไปหล่นทับสายไฟ...

read more
พิธีอันเชิญพระพรหม ขึ้นประดิษฐานที่หอ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

พิธีอันเชิญพระพรหม ขึ้นประดิษฐานที่หอ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีอันเชิญพระพรหม ขึ้นประดิษฐานที่หอ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากถูกขโมยโดยผู้ไม่หวังดี...

read more
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล คณะครูเทศบาล และพ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนม...

read more
งานแถลงข่าว การจัดงาน “วิจิตร @นครพนม”

งานแถลงข่าว การจัดงาน “วิจิตร @นครพนม”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “วิจิตร @นครพนม” นครแห่งความสุข ริมฝั่งโขง มหัศจรรย์เรืองแสง มนต์เสน่ห์ริมน้ำโขง เทศกาลแห่งแสงไฟ สีสันตระการตา ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม...

read more
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม”

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ โดยมี...

read more

Menu