ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทศบาลเมืองนครพนม ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านการสแกน QR...

วันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07.00น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม 142 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม...

พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town โดยมีนายวันชัย...

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

เนื่องจากในขณะนี้ จังหวัดนครพนม กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก เทศบาลเมืองนครพนมมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน...

ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่เทศบาล...
พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

พิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธียกโครงเหล็กอกไก่ซุ้มประตูถนนสายวัฒนธรรม Vietnam Town โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี...

read more
ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

ถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายเพลสามเณรที่บวชบรรพชาภาคฤดูร้อน ณ วัดน้อยโพธิ์คำ...

read more
ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม...

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองนครพนม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองนครพนมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

“เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง” เกิดจากจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม...

เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง “นครพนม – คำม่วน มาราธอน 2018”

เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง “นครพนม – คำม่วน มาราธอน 2018”

จังหวัดนครพนม โดยมูลนิธิศรีโคตรบูร ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่งข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน มาราธอน 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 สมัครออนไลน์ที่ https://www.runlah.com/events/c/nkm18 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561...

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

เทศบาลเมืองนครพนม

ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 2096 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478) เดิมก่อตั้งอยู่ถนนสุนทรวิจิตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นสถานธนานุบาลเมืองนครพนม (โรงรับจำนำ) ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลมา ปลูกสร้างแห่งใหม่ที่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา จนถึงปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนของประชาชนส่วนมากจะปลูกสร้าง เรียงรายตามความยาวของแม่น้ำโขงมีเนื้อที่ประมาณ 3.23 ตารางกิโลเมตร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง นครพนม (ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 หน้า 30 ตอนที่ 39ลงวันที่ 11 มีนาคม 2523) พื้นที่ของเทศบาลเมืองนครพนมได้คลอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงทั้งหมดตำบลอาจสามารถ และตำบลหนองญาติเป็นบางส่วน รวมเนื้อที่ปัจจุบัน 24.125 ตารางกิโลเมตร

ช่องรับร้องเรียนของผู้สูงอายุ

    ช่องรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ กับนายกเทศมนตรี 

    ข้อความนี้จะไม่ถูกเปิดเผย

    แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองนครพนม

    https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill

    https://docs.google.com/forms/d/1th6q8rVpDpObTHlmj5ThS1LqNTDt-uhSVcQL98Dv0q8/prefill