ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบวัดสารภาณนิมิต (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนวัดสารภาณนิมิต ถนน ค.ศ.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ศ.ล. จำนวน ๑ สาย (ตามแบบเทศบาลเมืองนครพนม) 21032561

ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตร ชุมชนวัดป่าศรีสมพร (ตามแบบเทศบาลเมืองนครพนม) 16032561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบวัดสารภาณนิมิต (ฝั่งทิศใต้) ชุมชนวัดสารภาณนิมิต ถนน ค.ศ.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๑ สาย 15032561

ปรกาศแผนสอบราคาก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตร ชุมชนวัดป่าศรีสมพร (ตามแบบเทศบาลเมืองนครพนม)13032561

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 12032561

ประกาศแผนการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 02032561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดท้าย จำนวน 2 คัน (15022561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลยงใจยุทธ) 14022561

ประกาศผู้ชนะ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) 13022561

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 13022561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลยงใจยุทธ) 12022561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 12022561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) 12022561

ประกาศผู้ชนะ ประกาศราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๐๐๐๓ ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29012561

 ประกาศราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๐๐๐๓ ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ ๒ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29122560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ๑ – ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18122560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ๑-๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29112560

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) 23112560  

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๐๐๐๓ ถนนอภิบาลบัญชา ระยะที่ ๒ 23112560

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15112560

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน) 24102560