ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางไปสุสานชาวเวียดนาม (คุ้มวัดป่า) ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางไปสุสานชาวเวียดนาม (คุ้มวัดป่า) ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)