ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในแฟลตตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในแฟลตตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)