ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบำรุงเมือง (จากแยกถนนนิตโยถึงแยกถนนราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบำรุงเมือง (จากแยกถนนนิตโยถึงแยกถนนราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)