ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ถนนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์