ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทัศนปทุม จากแยกถนนสุนทรวิจิตรถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทัศนปทุม จากแยกถนนสุนทรวิจิตรถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์