ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) 20062561

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู) 20062561