ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อสร้างอุปกรณ์สนามเอ๊กซ์ตรีมสำหรับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยอุปกรณ์สนาม Surfskete, Skateboard จำนวน ๗ รายการ