ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)