ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนครพนม โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 11052561

ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนครพนม โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 11052561