ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงหน้าวัดอรัญญิกาวาส ถึงร้านเอเชียยางยนต์ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)