ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมใยเหล็กถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมใยเหล็กถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)