ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงศ์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ 01052561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงศ์ผนังโล่ง แบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องทิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ 01052561