ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างงานปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล (ยงใจยุทธ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างงานปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค์) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล (ยงใจยุทธ)