ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสารภาณนิมิต ต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนเลี้ยงเมืองชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสารภาณนิมิต ต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนเลี้ยงเมืองชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)