ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล และระบบระบายน้ำถนนพันมหาสามัคคี จากหน้าหมู่บ้านบุญญรินทร์ถึงแยกหลังวัดสารภาณนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง