ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยชัยมงคล ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (กิโล ๐) ชุมชนหนองแสง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง