ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดิษฐวงศ์วิถี (ชุมชนหนองแสง ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนดิษฐวงศ์วิถี (ชุมชนหนองแสง ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)