ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าล็อคใต้ภาพสามมิติ จำนวน ๑๓ ล็อค