ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนสว่างนคร ช่วงถนนพิทักษ์สันติถึงถนนประชาราษฎร์ (ชุมชนโพนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนสว่างนคร ช่วงถนนพิทักษ์สันติถึงถนนประชาราษฎร์ (ชุมชนโพนบก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)