ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง