ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (เปรมประชาเดิม) ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (เปรมประชาเดิม) ปูด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)