ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนจ์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)