ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง