ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ทอง เชื่อมระบบระบายน้ำถนนเฟื่องนคร ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง