ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสว่างพัฒนา จากแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๒ ถึงแยกถนนผังเมืองรวมสาย ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)