ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้เสีย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้เสีย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก