ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนพนม ท.๑ – ท.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนพนม ท.๑ - ท.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)