ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม 19042561

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม 19042561