ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง