ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม 19042561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม 19042561