ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1-6 จำนวน 500 ชุด

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 1-6 จำนวน 500 ชุด