ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบสวนหลวง ร.๙ จากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถึงแยกถนนประชาอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)