ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่งแบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่งแบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)