ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ (เริ่มจากบริเวณสี่แยกถนนราษฎรอุทิศถึงสี่แยกถนนลูกเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ (เริ่มจากบริเวณสี่แยกถนนราษฎรอุทิศถึงสี่แยกถนนลูกเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)