(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนนิตโย (ฝั่งซ้ายทาง) จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมกาโฮม ถึงหน้าบุญทะพาน (BTP) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนนิตโย (ฝั่งซ้ายทาง) จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมกาโฮม ถึงหน้าบุญทะพาน (BTP) จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓