ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยทางเข้าวัดทุ่งประชานารถ ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ