ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ช่วงแยกถนนราษฎรอุทิศถึงถนนนิตโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ช่วงแยกถนนราษฎรอุทิศถึงถนนนิตโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)