ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง