สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่งแบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่งแบบเสาเข็มเจาะ (มีชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)