สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางไปสุสานชาวเวียดนาม (คุ้มวัดป่า) ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางไปสุสานชาวเวียดนาม (คุ้มวัดป่า) ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)